Cookies zijn essentieel om maximaal gebruik te maken van onze website. De meeste websites maken gebruik van cookies. Cookies slaan uw voorkeuren op en andere informatie, die ons helpt om onze website te verbeteren. U hoeft zich hierover echter geen zorgen te maken, want uit de door ons verzamelde informatie is uw identiteit geheel niet op te maken. In ons privacybeleid (onderdeel Cookies) vindt u meer informatie over cookies en hoe u uw browserinstellingen kunt aanpassen om cookies wel/niet te accepteren.

Meer informatie

 
Henry Ford
Het verhaal van Henry Ford
Henry Ford heeft met zijn praktische en betaalbare auto's de manier van leven van een groot aantal mensen veranderd. De lopende band en de massaproductietechnieken die hij bedacht, vestigden in de eerste helft van de twintigste eeuw de uitgangspunten voor de industriële werkwijze wereldwijd. 

Het verhaal begint in Springwells Township, Wayne County, Michigan, op 30 juli 1863 toen Henry als eerste van zes kinderen van William en Mary Ford werd geboren. Hij groeide op in een welvarend boerengezin en genoot onderwijs in een schooltje met één leslokaal waar hij al gauw zijn belangstelling voor mechanische zaken toonde. Zijn interesse zou zich tot ware genialiteit ontwikkelen en leverde hem de eretitel ‘een van de grootste industriëlen ter wereld’ op.
Het vak leren
Henry Ford begon al jong. Op 12-jarige leeftijd bracht Henry zijn meeste vrije tijd door in een kleine werkplaats die hij zelf had ingericht. Hier construeerde hij in 1878, op 15-jarige leeftijd, zijn eerste stoommachine. Het jaar daarna vertrok hij het vlakbij gelegen Detroit, om er als leerling-monteur te gaan werken. 

Zijn leertijd duurde drie jaar, waarna Henry naar Dearborn terugkeerde. De daarop volgende jaren verdeelde Henry zijn tijd tussen het werken met stoommachines en het repareren ervan, deeltijdwerk in een fabriek in Detroit en het herstellen van de landbouwwerktuigen van zijn vader. In 1888 vond een grote verandering in zijn leven plaats toen hij met Clara Bryant trouwde en hij voortaan zijn gezin onderhield door een zagerij te beginnen. 

Kort daarna veranderde Ford opnieuw van baan om vanaf 1891 als ingenieur bij de Edison Illuminating Company in Detroit in dienst te treden. Twee jaar later, na zijn promotie tot hoofdingenieur, beschikte Ford over voldoende tijd en geld om meer aandacht aan zijn persoonlijke experimenten met motoren met inwendige verbranding te besteden.
Zijn eerste auto
Het hoogtepunt van deze experimenten was het bouwen van een zichzelf voortstuwend voertuig - de Quadricycle - in 1896. De eerste Ford motor kwam sputterend tot leven op zijn houten keukentafel op 58 Bagley Avenue en werd al snel gevolgd door zijn volgende ontwerp, een motor gemonteerd op een frame met vier fietswielen - de eerste auto van Ford.
Op eigen benen
Nadat hij in 1898 ontslag had genomen bij Edison, vormde Ford de Detroit Automobile Company. De firma ging echter al gauw failliet. Maar Ford liet zich niet uit het veld slaan en ontwierp en bouwde enkele racewagens. Met één daarvan, de beruchte ‘Sweepstakes’ versloeg hij de Amerikaanse Kampioen Alexander Winton op 10 oktober 1901.