Cookies zijn essentieel om maximaal gebruik te maken van onze website. De meeste websites maken gebruik van cookies. Cookies slaan uw voorkeuren op en andere informatie, die ons helpt om onze website te verbeteren. U hoeft zich hierover echter geen zorgen te maken, want uit de door ons verzamelde informatie is uw identiteit geheel niet op te maken. In ons privacybeleid (onderdeel Cookies) vindt u meer informatie over cookies en hoe u uw browserinstellingen kunt aanpassen om cookies wel/niet te accepteren.

Meer informatie

 
Onze missie
Als wereldwijd opererende organisatie is het belangrijk om over een aantal uitgangspunten te beschikken aan de hand waarvan wij - en ook anderen - onszelf kunnen beoordelen. We noemen ze ‘onze visie’, ‘onze missie’ en ‘onze waarden’.
  • Onze visie: de leidende organisatie in de wereld worden op het gebied van producten en diensten in de automobielbranche.
  • Onze missie: we zijn een wereldwijd diverse familie, met een trots erfgoed, die zich met passie toelegt op het leveren van uitstekende producten en diensten.
  • Onze waarden: we doen wat goed is voor onze mensen, ons milieu en onze samenleving, maar boven alles voor onze klanten.