FORD PUBLICEERT EERSTE MENSENRECHTENRAPPORT EN GEEFT MEER INFORMATIE OVER KLIMAATRISICO’S IN GEÏNTEGREERD RAPPORT, ALS ONDERDEEL VAN OVERGANG NAAR ELEKTRISCHE TOEKOMST

31 MAART 2022

Mustang Mach-E aan lader
  • Tweede jaarlijkse Integrated Sustainability and Financial Report van Ford markeert 23ste jaar dat Ford verslag uitbrengt over duurzaamheid
  • Verslag wordt aangevuld met een afzonderlijk verslag over mensenrechten, een gecombineerde taskforce voor klimaatgerelateerde financiële informatie en een rapport over klimaatrisicoscenario's
  • Fords weg naar CO2-neutraliteit en de productie van meer dan 2 miljoen elektrische voertuigen wereldwijd tegen 2026 omvat beheersing van klimaatrisico's, respecteren van mensenrechten, verantwoorde winning van grondstoffen en ondersteuning van een Just Transition-plan

Vandaag publiceert Ford zijn Integrated Sustainability and Financial Report voor 2022. Hierin ligt de nadruk op de overgang van het bedrijf om de elektrische revolutie te leiden. Dit omvat plannen om de productie tegen 2026 op te voeren tot meer dan 2 miljoen elektrische voertuigen per jaar. Ook omvat het verslag plannen om tegen het einde van dit decennium de helft van het jaarlijkse verkoopvolume te laten bestaan uit volledig elektrische voertuigen.

Ford heeft zich gecommitteerd om uiterlijk in 2050 CO2-neutraliteit te bereiken. Dit plan wordt gesteund door wetenschappelijk onderbouwde tussentijdse klimaatdoelstellingen die Ford tegen 2035 zal volbrengen. Het nieuwe rapport bevat klimaatgerelateerde informatie en beschrijft in detail de vooruitgang die Ford heeft geboekt om de uitstoot per voertuig met 50% te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2019. Ook de uitstoot van Fords activiteiten zijn met 76% verminderd ten opzichte van het referentiejaar 2017. Vorig jaar bereikte Ford een vermindering van 35% in zijn productie broeikasgasvoetafdruk ten opzichte van het niveau in 2017.

Ga naar sustainability.ford.com om het volledige Integrated Sustainability and Financial Report van Ford voor 2022 te lezen.

ONTDEK FORD