Home > Belangrijke informatie > Privacybeleid Internet
Privacy

PRIVACYBELEID INTERNET

Ford Nederland B.V. en FCE Bank PLC (hierna tezamen, "Ford") respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. De informatie die over u wordt verzameld, wordt allereerst gebruikt om adequaat op uw verzoek te reageren en daarnaast om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Wij gaan op passende wijze met uw gegevens om.

Wij verzamelen onder andere uw informatie door middel van zogenaamde ‘cookies’.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in bepaalde gevallen doorgegeven aan ondernemingen binnen de Ford Motor Company Group, of andere door Ford ingeschakelde derden. In geval van doorgifte aan derden zal Ford erop toezien dat de gegevens worden verwerkt volgens de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Verder maakt Ford er hierbij melding van dat in het kader van het vereenvoudigen en samenvoegen van de gegevensverwerkingen binnen de Ford Motor Company groepsondernemingen Ford bepaalde persoonsgegevens van haar klanten zal opslaan in bestanden van Ford Motor Company groepsondernemingen buiten de Europese Unie. Bepaalde daartoe door Ford aangewezen partijen kunnen toegang hebben tot deze persoonsgegevens voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden van de bestanden. Ford zal alle andere verwerkingen uitvoeren en zal alle maatregelen nemen om te waarborgen dat de persoonsgegevens van haar klanten gedurende en na doorgifte buiten de Europese Unie worden beschermd volgens de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

U heeft het recht om na te gaan welke informatie over u wordt bewaard en deze zo nodig te wijzigen; ook heeft u het recht om ons te vragen deze informatie niet te gebruiken. Neem hiervoor contact op met het Customer Relations Center. Wij doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om aan uw wensen te voldoen. Bepaalde wettelijke voorschriften, met name op het gebied van veiligheid en financiële regelgeving (bijvoorbeeld met betrekking tot Ford Credit), kunnen dit echter onmogelijk maken.

Als u nog vragen heeft die niet worden behandeld in onze veelgestelde vragen, kunt u die sturen naar Ford, Customer Relations Center, Postbus 175, 1180 AD Amstelveen.

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We raden u daarom aan om regelmatig dit Privacybeleid te bekijken.

Privacybeleid voor mobiele en wap-toepassingen

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Ford die zij ontvangt in het kader van uw gebruik van de WAP-sites van Ford. Ford respecteert de privacy van iedereen die de WAP-sites van Ford bezoekt. Alle informatie die over u wordt verzameld, wordt in eerste instantie gebruikt voor het verlenen van de dienst waarom u mogelijk heeft gevraagd en in tweede instantie voor het verbeteren van onze dienstverlening. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Overig gebruik van uw persoonsgegevens

  • Voor brochureaanvragen: als u toestemming geeft voor toekomstig contact, gaat u ermee akkoord dat u via SMS en via de post wordt benaderd voor voordelige services en voor producten of diensten van Ford die interessant voor u zouden kunnen zijn.
  • Voor aanvragen van 'Houd mij op de hoogte': als u toestemming geeft voor toekomstig contact, gaat u ermee akkoord dat u via SMS en via de post wordt benaderd voor voordelige services en voor producten of diensten van Ford die interessant voor u zouden kunnen zijn.
  • Voor aanvragen van proefritten: als u toestemming geeft voor toekomstig contact, gaat u ermee akkoord dat u via SMS, telefonisch en via de post wordt benaderd voor voordelige services en voor producten of diensten van Ford die interessant voor u zouden kunnen zijn.

Indien u niet langer van bovengenoemde diensten gebruikt wilt maken kunt u contact opnemen met het Customer Relations Center, telefoonnummer +31 70 7703 777.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in bepaalde gevallen doorgegeven aan ondernemingen binnen de Ford Motor Company Group, of andere door Ford ingeschakelde derden. In geval van doorgifte aan derden zal Ford erop toezien dat de gegevens worden verwerkt volgens de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Verder maakt Ford er hierbij melding van dat in het kader van het vereenvoudigen en samenvoegen van de gegevensverwerkingen binnen de Ford Motor Company groepsondernemingen Ford bepaalde persoonsgegevens van haar klanten zal opslaan in bestanden van Ford Motor Company groepsondernemingen buiten de Europese Unie. Bepaalde daartoe door Ford aangewezen partijen kunnen toegang hebben tot deze persoonsgegevens voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden van de bestanden. Ford zal alle andere verwerkingen uitvoeren en zal alle maatregelen nemen om te waarborgen dat de persoonsgegevens van haar klanten gedurende en na doorgifte buiten de Europese Unie worden beschermd volgens de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

SMS-gegevens

Onze mobiele dienstverlener moet op aanvraag historische gegevens kunnen verschaffen aan lokale telecomtoezichthouders, mobiele aanbieders en autoriteiten. Dit geldt voor informatie over opt-in, opt-out, inkomende en uitgaande berichten, datum en tijd, mobiele telefoonnummers en netwerkaanbieders. Deze gegevens zijn niet beschikbaar voor Ford of haar consumenten. Zie de volgende sites voor nadere informatie en contactgegevens:

Voor meer informatie over OPTA, ga naar http://www.opta.nl.

Onze mobiele dienstverlener voldoet ook aan de normen en regels van de internationale MMA (Mobile Marketing Association). http://www.mmaglobal.com

Contact

U heeft het recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren en mag deze informatie indien nodig corrigeren; u heeft ook het recht ons te vragen de informatie niet te gebruiken. Neem hiervoor contact op met het Customer Relations Center, telefoonnummer +31 70 7703 777. We zullen al het mogelijke doen om rekening te houden met uw wensen. Het kan echter zijn dat dit door bepaalde wetgeving niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege wetgeving ten aanzien van veiligheid of financiële regelgeving (bijvoorbeeld bij Ford Credit).

Als u nog vragen heeft die niet worden behandeld in onze veelgestelde vragen, kunt u die sturen naar Ford, Customer Relations Center, Postbus 175, 1180 AD Amstelveen.

Het gebruik van cookies op onze WAP-site

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Ford gebruikt cookies alleen voor aanvragen in het kader van 'Houd mij op de hoogte' en aanvragen van proefritten en brochures. Zo kunnen we de sessiegegevens bewaren. Hierbij worden geen klantgegevens opgeslagen.

Kosten

Voor SMS-berichten die u naar Ford stuurt, geldt het tarief van uw standaardnetwerkaanbieder. Voor het openen van de WAP-site en het downloaden van eventuele inhoud worden ook de normale WAP- en downloadkosten berekend. SMS-berichten die u van Ford ontvangt, zijn gratis.

Het bezoeken van de WAP-site

Als u onze WAP-site wilt bezoeken, moet WAP-toegang op uw telefoon zijn ingeschakeld en moet het apparaat over de juiste technische mogelijkheden beschikken (bijvoorbeeld voor de ondersteuning van video). Gedownloade inhoud mag niet worden gebruikt voor lasterlijke doeleinden en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Ford. Het downloaden moet ook zijn toegestaan door uw netwerkaanbieder. Weet u niet zeker wat wel en niet is toegestaan, neemt u dan contact op met uw mobiele aanbieder voordat u de inhoud probeert te downloaden. Ford, haar groepsmaatschappijen, haar agentschappen, leveranciers of consultants zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk als u geen toegang krijgt tot de inhoud of problemen ondervindt met het downloaden van de inhoud of het weergeven van de inhoud op uw apparaat. Zie de veelgestelde vragen voor vragen over inhoud die is gedownload naar uw apparaat.

Ford Nederland B.V. is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 33042480. Ford is gevestigd aan de Stroombaan 16, 1181 VX Amstelveen.

Top