CONNECTED CARS PRIVACYVERKLARING

Get Connected

Privacy en gegevensbescherming bij Ford Connected Vehicles 

Met behulp van draadloze communicatietechnologie zijn we via apparaten zoals smartphones, tablets en computers verbonden met de wereld om ons heen. Jouw Ford biedt je diezelfde mogelijkheid.

Een Connected Vehicle houdt in dat jouw Ford-voertuig, afhankelijk van zijn uitrusting, draadloos kan communiceren met apps op je mobiele apparaat en met ons, onze partners en onze dienstverleners.

Jouw Ford kan verbonden zijn via Ford-technologieën als SYNC, Wifi, AppLink of FordPass Connect. Kijk op Ford.nl onder Technologie voor meer informatie over deze technologieën en kijk in je instructieboekje welke connectiviteitstechnologie kan worden gebruikt of is geïnstalleerd in je auto.

Over Ford

Ford Nederland B.V. is verantwoordelijk voor informatie die wordt ontvangen van je Connected Vehicle en geldt in het kader van Europese gegevensbeschermingswetgeving als 'verwerkingsverantwoordelijke'.

Ford Nederland B.V. maakt deel uit van de Ford Motor Company Group. Klik hier voor een overzicht van de ondernemingen binnen de Ford Motor Company Group.

Voor sommige verwerkingsactiviteiten die hier worden beschreven berust de eerste verantwoordelijkheid bij onze moedermaatschappij Ford Motor Company, die ook optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval zal Ford Motor Company samen met ons zorgen voor bescherming van jouw persoonlijke informatie en jouw rechten in verband daarmee.

Tenzij anders aangegeven bedoelen wij met "wij", “we”, "ons" of "onze” Ford Nederland B.V. en Ford Motor Company. 

Jij houdt controle

Connected Vehicle-informatie is gekoppeld aan het unieke identificatienummer (‘voertuigidentificatienummer’ of ‘VIN’) van je auto, dat weer gekoppeld kan zijn aan jou als eigenaar of leasenemer en aan identificatoren van andere voertuigonderdelen. Lees deze verklaring voor meer informatie, of kijk in je auto, in je instructieboekje, gebruik de FordPass-app (indien beschikbaar), of neem contact met ons op via onderstaande gegevens.

Je kunt voor het verzamelen van Connected Vehicle-informatie bepaalde voorkeuren instellen via de instellingen in het infotainmentsysteem in je auto. Je kunt ook contact opnemen met het Customer Relations Center van Ford voor meer informatie over andere opties die jou ter beschikking staan. Je kunt contact opnemen met de klantenservice via telefoonnummer +31 70 7703 777 of email klanten@ford.com.

FordPass Connect

FordPass Connect is de nieuwste optie van Ford voor Connected Vehicles. Op basis van SYNC biedt FordPass Connect toegang tot een serie nieuwe functies via een modem dat is ingebouwd in jouw Ford-voertuig. Nóg krachtiger wordt FordPass Connect als deze optie wordt gecombineerd met een smartphone via de FordPass-app. Zie Ford.nl en/of FordPassvoorwaarden/Privacyvoor meer informatie.

FordPass Connect is een cellulair modem waarmee jouw Ford-voertuig verbonden kan worden met een netwerk, te vergelijken met een mobiel apparaat voorzien van een SIM-kaart. Net als andere onderdelen van je auto worden het cellulaire modem en de bijbehorende SIM bij de fabriek ingebouwd.

Veel verschillende technologieën werken samen om je het gemak en de nieuwste content te bieden die horen bij connected services. Internet-serviceproviders of exploitanten van mobiele netwerken spelen een grote rol bij het mogelijk maken van veel van de draadloze communicatie waarvan wij gebruikmaken. FordPass Connect is daarop geen uitzondering. Voor het cellulaire datanetwerk waarvan FordPass Connect gebruikmaakt, werken wij met Vodafone als onze netwerkaanbieder. 

Als jouw voertuig verbonden is, ontvangen wij regelmatig meldingen. Deze meldingen bevatten een uniek nummer ter identificatie van de SIM, het VIN en het elektronische serienummer van het FordPass Connect-modem van je auto. Net als bij een mobiel cellulair apparaat/mobiele telefoon bieden deze meldingen je een snelle en soepele ervaring als je je auto met behulp van de FordPass-app wilt verbinden.

FordPass Connect maakt het mogelijk om Connected Vehicle-informatie (zoals hierna nader beschreven) aan ons te versturen vanuit je auto en biedt Ford Motor Company de mogelijkheid om “op afstand” updates uit te voeren in de software en systemen van de auto.

Bij aankoop van je nieuwe Connected Ford, legt je Ford Agent je uit hoe je je voertuig volledig kunt verbinden en hoe je kunt profiteren van alles wat connectiviteit te bieden heeft. De Ford Agent zorgt dat de instellingen voor je voertuigconnectiviteit zijn afgestemd op jouw voorkeuren en legt hij je uit hoe je de verbinding kunt uitschakelen als je dat wilt.

Hoe verbonden je ook wilt zijn, met je SYNC-systeem houd jij de controle. Je kunt onder Connectiviteitsinstellingen je voorkeuren te allen tijde in de auto instellen, ook voor wat betreft de Connected Vehicle-informatie die met ons wordt uitgewisseld. Meer informatie over de controlesystemen in je auto vind je in je instructieboekje.

Wij maken je erop attent dat het uitschakelen van de verbinding van de auto of het aanbrengen van wijzigingen in instellingen voor gegevensuitwisseling gevolgen kan hebben voor de kwaliteit of de beschikbaarheid van bepaalde diensten.

Aangezien de auto jouw connectiviteitsvoorkeuren en alle door jou geïmporteerde gegevens, zoals je adresboek, opslaat en aan de auto verbonden FordPass-accounts kan hebben, dringen wij erop aan bij verkoop van je auto of bij aankoop van een gebruikte auto met FordPass Connect een volledige reset uit te voeren! In je instructieboekje wordt uitgelegd hoe je dit kunt doen.

Wifi Hotspot

Sommige auto's die zijn uitgerust met FordPass Connect kunnen worden aangemeld bij Vodafone voor een Wifi Hotspot-dienst in de auto. Om je Wifi Hotspot te kunnen activeren wordt bepaalde informatie, zoals het VIN en de identificator voor de SIM van je auto, aan Vodafone verstrekt. Voor informatie over de wijze waarop Vodafone gebruikmaakt van jouw persoonsgegevens verwijzen wij naar het privacybeleid van Vodafone, dat bij het aanmaken van je account voor de Wifi Hotspot beschikbaar wordt gesteld. Hoewel Vodafone de Wifi Hotspot verstrekt en je abonnement beheert, worden wij geïnformeerd als bepaalde drempels voor gegevensgebruik zijn bereikt. Als je FordPass Connect hebt gekoppeld aan de FordPass-app, kun je je gegevensgebruik inzien in de FordPass-app en in je auto. Voor meer informatie over Wifi Hotspot verwijzen wij naar de website van Vodafone: https://internetinthecar.vodafone.com 

SYNC WIFI

Wij maken ons sterk voor de vernieuwing en verbetering van de SYNC-bestuurderservaring. Om die nóg verder te verbeteren brengen wij regelmatig software-updates uit. Met de meest recente versie van SYNC & Maps ben je helemaal up-to-date en op de hoogte.

Als jouw auto niet is uitgerust met FordPass Connect, kun je updates voor SYNC krijgen door verbinding te maken met je Wifi-netwerk thuis of elders. Jouw Ford Agent kan ook een SYNC software-update voor je uitvoeren.

Maak altijd gebruik van vertrouwde netwerken en voer een volledige reset uit als je jouw auto verkoopt of als je een gebruikte Ford koopt, want SYNC onthoudt de netwerken waarmee je verbinding maakt!

AppLink

Ook als jouw auto niet is uitgerust met FordPass Connect kun je dankzij SYNC tijdens het rijden veilig en eenvoudig verbinding maken met je favoriete mobiele apps. Je mobiele apparaat brengt de dataverbinding tot stand (dus zijn er datatarieven van toepassing) en SYNC zorgt dat je met infotainment-integratie, waaronder stembediening, alles kunt regelen.

SYNC onthoudt jouw mobiele apparaat. Voer dus een volledige reset uit als je jouw auto verkoopt of als je een gebruikte Ford koopt.

Als je toch liever geen voertuiggegevens uitwisselt met een mobiele app of daarvan niet langer met SYNC gebruik wilt maken, kun je in de auto je voorkeuren altijd wijzigen in de Mobiele App-instellingen van SYNC.

Hoe weet je of je verbonden bent?

Er zijn bepaalde icoontjes in je auto waaraan je kunt zien welke instellingen voor connectiviteit worden gebruikt.

In de statusbalk op het scherm van het infotainment-systeem in jouw auto krijg je meldingen, zoals de sterkte van Wifi-netwerken in de buurt of de sterkte van de verbinding van uit je mobiele apparaat.

In sommige auto's zie je icoontjes waarmee wordt aangegeven dat Connected Vehicle-informatie, zoals locatie, vanuit het voertuig wordt verzonden.

Als jouw auto bijvoorbeeld is uitgerust met FordPass Connect en een SYNC-systeem met een SYNC-scherm in het voertuig en je ziet:

alt

dat het modem is geactiveerd en dat Connected Vehicle-informatie, met uitzondering van locatie, wordt verzonden;

alt

dat de locatie van de auto wordt verzonden;

alt

dat het modem is geactiveerd en dat zowel Connected Vehicle-informatie als de voertuiglocatie worden verzonden.

Elke situatie kan weer anders zijn, dus zorg dat je weet hoe jouw auto is uitgerust. Meer informatie over welke connectiviteitsapparatuur in jouw auto is geïnstalleerd en hoe je kunt zien welke gegevens vanuit jouw voertuig worden verzonden, is te vinden in je instructieboekje. Je kunt het ook aan jouw Ford Agent vragen.

In het instructieboekje vind je ook hoe je de verbinding van jouw auto kunt verbreken. Wij maken je erop attent dat het uitschakelen van de verbinding van de auto of het aanbrengen van wijzigingen in instellingen voor gegevensuitwisseling gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit of de beschikbaarheid van bepaalde diensten.

Het delen van jouw auto of een gedeelde auto rijden:

Als je jouw auto deelt met anderen, geef ze dan jouw connectiviteitsinstellingen. Vertel ze bijvoorbeeld waar ze de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben om verbinding te maken met de Wifi Hotspot van de auto en hoe ze locatie- en andere gegevensuitwisseling kunnen uitschakelen.

Er kunnen meerdere accounts worden aangemaakt op de FordPass-app, en er kan meer dan één account verbonden zijn met één voertuig. Als je een auto rijdt waar meer dan één account aan gekoppeld is, heeft iedere gebruiker van een account inzage in:

 • de locatie van de auto;
 • diensten waarmee de auto op afstand kan worden gestart (in sommige landen), afgesloten en geopend;
 • diensten met informatie over de status van de auto (zoals het brandstofniveau). 

Andersom geldt ook dat als jij een auto rijdt waarmee een FordPass-app verbonden is, de gebruiker(s) van de app inzage heeft/hebben in bovengenoemde informatie en diensten.

Als je kiest om een account op de FordPass-app te verbinden met een auto die reeds met een ander account verbonden is, worden jouw naam en het feit dat je om die verbinding hebt gevraagd via de FordPass-app uitgewisseld met de gebruiker(s) die eerder verbinding heeft/hebben gemaakt met het voertuig. Deze gebruiker(s) kan/kunnen vervolgens jouw verbinding met de auto toestaan of weigeren.

Klik hiervoor meer informatie over dit onderwerp en over hoe je de uitwisseling van gegevens tussen de auto en de FordPass-app kunt uitschakelen.

In sommige auto's verschijnen pop-upmeldingen om bestuurders te attenderen op instellingen voor gegevensuitwisseling. Bestuurders met een mobiel apparaat dat niet wordt herkend kunnen in de auto een pop-upmelding krijgen met de huidige instellingen voor uitwisseling van voertuig- en locatiegegevens. Een mobiel apparaat wordt “herkend” als het is gekoppeld aan een infotainment-systeem, zoals SYNC. Zo geeft het systeem iemand die voor het eerst in jouw auto rijdt of daar niet vaak genoeg in rijdt om zijn mobiele apparaat te koppelen een melding van de huidige instellingen voor gegevensuitwisseling. Dus als je de stoel terugzet en de spiegels verstelt, moet je misschien ook jouw gegevensinstellingen resetten. Het uitschakelen van de verbinding van de auto of het aanbrengen van wijzigingen in instellingen voor gegevensuitwisseling kan gevolgen hebben voor de kwaliteit of de beschikbaarheid van bepaalde diensten.

Wat wij jou beloven

Wij maken ons sterk voor eerlijke omgang met jouw persoonsgegevens, zoals Connected Vehicle-informatie, in overeenstemming met onze privacyverklaring en de wet.

Voor meer algemene informatie over wat Ford Nederland B.V. doet voor privacy, zie: https://www.ford.nl/belangrijke-informatie/privacybeleid-internet

Je kunt in het instructieboekje of de FordPass-app (indien beschikbaar) ook meer informatie vinden over welke gegevens jouw auto verzamelt en gebruikt.

Wij zullen jouw persoonsgegevens, met inbegrip van Connected Vehicle-informatie, uitsluitend verwerken voor zover wij daarvoor een geldig grondslag hebben, zoals bijvoorbeeld:

 • Met jouw toestemming. In sommige gevallen hebben wij jouw toestemming nodig voor gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld om locatiegegevens te verwerken of toegang te krijgen tot jouw apparatuur. Toestemming vragen wij altijd apart, per verwerkingshandeling. Als wij jouw toestemming hebben gekregen om jouw persoonsgegevens te gebruiken, kun je deze te allen tijde weer intrekken, hetgeen geen gevolgen zal hebben voor de verwerkingshandelingen die hebben plaatsgevonden vóór intrekking.
 • Om een overeenkomst met jou voor te bereiden, te sluiten of uit te voeren. Die overeenkomsten kunnen onder meer de voorwaarden bevatten waaronder Ford Nederland B.V. de FordPass-app aanbiedt.
 • Als wij menen jouw persoonsgegevens te moeten gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Als wij gebruikmaken van jouw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen of die van de organisatie waarmee wij jouw persoonsgegevens hebben uitgewisseld en wij ons ervan hebben verzekerd dat jouw persoonsgegevens en jouw rechten in verband daarmee zijn beschermd. Wij baseren ons bijvoorbeeld op deze grond om: jouw ervaring en de marketing-informatie die je ontvangt te personaliseren, om te voorspellen welke producten of diensten van Ford voor jou interessant kunnen zijn, om onze onderneming en onze relatie met jou te beheren en te verbeteren, om de kwaliteit van onze dienstverlening en die van Ford Agenten, alsmede de diensten die onze leveranciers ten behoeve van of namens ons verlenen te beoordelen, om over-the-air updates te verstrekken voor voertuigsystemen en om problemen op te lossen, in sommige gevallen om diagnostische activiteiten op afstand uit te voeren, om nieuwe en verbeterde producten, diensten en ondernemings- en marketingstrategieën te ontwikkelen, om onze rechten of eigendommen en die van anderen te beschermen of te verdedigen, of om fraude-, beveiligings-, veiligheids- of privacykwesties op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
 • Onder bepaalde omstandigheden kan het zijn dat wij jouw persoonsgegevens moeten gebruiken als wij menen dat dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om de belangen van een persoon met betrekking tot zijn eigen veiligheid te beschermen of om een taak van algemeen belang te vervullen.

Connected Vehicle-informatie

Connected Vehicle-informatie is informatie over de prestaties, de onderdelen en de bijbehorende status, en over het gebruik, de besturing en de locatie van jouw auto en de omgeving waarin deze rijdt (zoals informatie over de temperatuur buiten het voertuig). Deze informatie is doorgaans gekoppeld aan het VIN van jouw auto en dat kan weer aan jou als eigenaar of leasenemer worden gekoppeld. Onderstaande tabel laat zien welke soorten Connected Vehicle-informatie wij verzamelen en voor welke doeleinden wij dat doen, indien daarvoor een grondslag bestaat.

Afhankelijk van de mate van de door jou te kiezen connectiviteit voor jouw auto en, in sommige gevallen, jouw keuzes als het gaat om je Connected Vehicle-informatie, kan het zijn dat niet alle categorieën van Connected Vehicle-informatie worden verzameld of gebruikt voor de beschreven doeleinden. Ford kan gegevens anonimiseren en voor elk gewenst doel gebruiken.

Wij verwerken Connected Vehicle-informatie met behulp van geavanceerde data-analytics om voor de kwaliteit van de diensten te zorgen en om voor onderstaande doeleinden inzichten te verkrijgen om actie op te nemen.

Categorie van Connected Vehicle-informatie
Voorbeelden van gegevens
Hoe Ford deze gebruikt


Voertuiginformatie
Voertuigidentificatienummer (VIN), hardwaremodel- en onderdeelnummers, status van voertuigsystemen (zoals vloeistofniveaus, bandenspanning en sloten), kilometerstand en andere informatie over de prestaties van je auto

Om connectiviteitsdiensten te bieden, voor een beter inzicht in en voor het oplossen van problemen met voertuigprestaties, voor diagnostiek op afstand, voor productonderzoek en productverbetering, en voor het aan jou aanbieden van producten en diensten op maat.

Voertuiginformatie kan op afstand aan ons worden verzonden via FordPass Connect, AppLink of Wifi of bij een servicebeurt rechtstreeks van het voertuig worden verkregen.

Rijkenmerken en-gedrag
Snelheid, gebruik van gaspedaal, remmen, stuur, gordels en andere soortgelijke informatie over het gebruik van het voertuigOm connectiviteitsdiensten te bieden, voor productonderzoek en productverbetering, om problemen met voertuigprestaties beter te begrijpen en op te lossen, om diensten te bieden waarvoor die informatie nodig is, zoals kortingsaanbiedingen op autoverzekeringen van je verzekeringsmaatschappij (voor zover beschikbaar), en voor het aan jou aanbieden van producten en diensten op maat.
Rij-kenmerken kunnenop afstand aan ons worden verzonden via FordPass Connect of AppLink.

Informatie over diensten in het voertuig
Verbinding met Wifi en mobiele netwerken, software- en firmwareversies van voertuigsystemen zoals SYNC, werking en gebruik van systemen en voertuigcabinetechnologie, zoals navigatie, infotainmentsystemen, telefoon-/Bluetooth-koppelingen, klimaatbeheersing, stoelpositie en SYNC, wijzigingen in connectiviteitsinstellingen

Om connectiviteitsdiensten te bieden, om problemen met prestaties beter te begrijpen en op te lossen, voor diagnostiek op afstand, voor productonderzoek en productverbetering, en voor het aan jou aanbieden van producten en diensten op maat.

Informatie over diensten in het voertuig kan op afstand aan ons worden verzonden via FordPass Connect, AppLink of Wifi of bij een servicebeurt rechtstreeks van het voertuig worden verkregen.

Informatie over exacte locatieLengte- en breedtecoördinaten van je voertuig die worden verzameld in real time.
Deze informatie kan worden gebruikt om de actuele locatie van je apparaat of voertuig, de reisrichting en de snelheid te bepalen.Om connectiviteitsdiensten te bieden (zoals Live Traffic), om problemen met prestaties beter te begrijpen en op te lossen, voor diagnostiek op afstand, voor productonderzoek en productverbetering, en voor het aan jou aanbieden van producten en diensten op maat.

Informatie over exacte locatie kan worden gebruikt om jou producten en diensten op maat aan te bieden. Informatie over exacte locatie kan op afstand aan ons worden verzonden via FordPass Connect of AppLink.

Meldingen inzake verbindingsstatus
Het modem stuurt regelmatig berichten om verbonden te blijven met het telecommunicatienetwerk. Deze berichten bevatten informatie ter indentificatie van je auto, de SIM en het elektronisch serienummer van het modem.
Netwerkaanbieders kunnen inzage hebben in aanvullende informatie, zoals mobiele netwerkmast-identificatie.
 
N.B.:
FordPass Connect blijft deze informatie versturen totdat de SIM wordt gedeactiveerd. Neem contact op met je lokale Customer Relations Center voor meer informatie.

Om te controleren of FordPass Connect gegevens kan verzenden en ontvangen via het telecommunicatienetwerk.

Meldingen inzake verbindingsstatus worden op afstand aan Ford verzonden via FordPass Connect.

Informatie inzake over-the-air updates
Huidige software- en firmwareversies van FordPass Connect en andere technische specificaties met betrekking tot een specifiek modem of andere voertuigmodules/-systemen

Om er zeker van te zijn dat FordPass Connect, voertuigmodules en systemen beschikken over alle noodzakelijke en actuele updates en softwareversies.

Informatie inzake over-the-air updates wordt aan ons op afstand verzonden via FordPass Connect of Wifi.

next
prev

Daarnaast kunnen wij de hiervoor beschreven Connected Vehicle-informatie gebruiken om:

 • vast te stellen of FordPass Connect volledig verbonden is en, zo niet, om contact met jou op te nemen voor informatie over onze connectiviteitsdiensten. Wij doen dit echter alleen als je toestemming hebt gegeven om marketingberichten van ons te ontvangen;
 • te voldoen aan je verzoeken (bijvoorbeeld om je diensten te laten ontvangen via de FordPass-app);
 • onze onderneming en onze relatie met jou te beheren en te verbeteren;
 • de kwaliteit van onze dienstverlening en de diensten die onze leveranciers ten behoeve en namens ons verlenen te beoordelen;
 • jouw vragen af te handelen; en
 • inzicht te krijgen in onze producten, processen, diensten en marketingstrategieën en deze te ontwikkelen en te verbeteren;
 • te voldoen aan onze verantwoordelijkheden op grond van wet- en regelgeving, om te reageren op juridische procedures of verzoeken om informatie van overheidsinstanties of andere derden, om criminaliteit en fraude te voorkomen en op te sporen of om jouw rechten of die van anderen te beschermen.

Voor zover ons is dat is toegestaan op grond van de wet kunnen wij jouw Connected Vehicle-informatie combineren met andere informatie die wij over jou bijhouden en, met behulp van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen, analyseren voor bovenstaande doeleinden. Dit kan mede omvatten het analyseren van voertuigdiagnostische informatie, het uitvoeren van terugroepacties, het evalueren van de doelmatigheid van onze marketing en klantenservice, het uitvoeren van marktanalyses en het vaststellen van producten of diensten die voor jou interessant kunnen zijn, en het opnemen van contact met jou om je over die producten en diensten te informeren.

Onder een beperkt aantal omstandigheden kunnen de geautomatiseerde besluiten die we nemen juridische of vergelijkbare gevolgen voor je hebben. Wij zullen dit soort geautomatiseerde besluiten over jou alleen nemen als:

 • die besluiten noodzakelijk zijn voor het afsluiten of uitvoeren van een overeenkomst met jou; 
 • die besluiten wettelijk zijn toegestaan;
 • jij ons toestemming hebt verleend voor geautomatiseerde besluitvorming.

Voor meer informatie over geautomatiseerde besluitvorming, en onder bepaalde omstandigheden voor het maken van bezwaar tegen ons gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, of om te vragen om menselijke tussenkomst bij een geautomatiseerd besluit, kun je contact met ons opnemen.

Beveiliging van gegevens en voertuig

Niemand kan garanderen dat gegevensverzending via internet veilig is, maar wij, onze dienstverleners en onze partners nemen gegevens- en cyberbeveiliging zeer serieus.

Wij hebben een breed scala aan technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen om ons te helpen Connected Vehicle-informatie te beschermen en de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid daarvan in stand te houden.

Cyberbeveiliging voertuigen

Ford heeft een cyberbeveiligingsteam voor Connected Vehicles en hanteert verscheidene technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van Connected Vehicle-informatie, daaronder begrepen inzagecontrole om onnodige en ongeoorloofde inzage van Connected Vehicle-informatie te beperken, alsmede cyberbeveiligingsmaatregelen, zoals hashing en versleuteling van gegevens.

Wij zijn actief betrokken bij verschillende gezamenlijke branchefora die zich bezighouden met manieren om deze gecompliceerde technische kwesties aan te pakken. Naast adviseurs op het gebied van mobiele voertuigbeveiliging werken we ook samen met organisaties binnen de grotere gemeenschap van adviseurs op het gebied van cyberbeveiliging, daaronder begrepen de werkgroep BITS Information Systems Audit and Control and Manufacturing. Wij passen deze breder gedragen best practices waar mogelijk toe op het voertuig.

Ford is er ook trots op een van de oprichtende deelnemers te zijn van een branchebreed initiatief voor de aanpak van problemen die naar voren komen via het Automotive Information Sharing Analysis Center (het Auto-ISAC). Het Auto-ISAC dient als centraal punt voor uitwisseling van cyberinformatie tussen autofabrikanten, leveranciers en andere belanghebbenden en voor het coördineren van en reageren op elektronische cyberdreigingen voor voertuigen.

Overdracht en delen van gegevens

Wij kunnen Connected Vehicle-informatie delen met:

 • ondernemingen of andere organisaties die wij hebben ingeschakeld om namens ons diensten te verlenen in hoedanigheid van 'verwerker', zoals communicatiedienstverleners, web-hostingondernemingen en andere aanbieders van informatietechnologie;
 • ondernemingen of andere organisaties waarvan jij ons hebt gevraagd of waarvoor jij ons toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens met ze uit te wisselen;
 • Ford Agenten en onze partners, voor zover dat noodzakelijk is om jou een product of dienst te kunnen leveren, zoals onze netwerkaanbieder Vodafone.
 • professionele adviseurs;
 • wetshandhavingsinstanties, rechters, toezichthouders, overheidsinstanties of andere derden voor zover wij menen dat dat noodzakelijk is om te voldoen aan een verplichting op grond van wet- en regelgeving, of om anderszins onze rechten of die van derden of de persoonlijke veiligheid van personen te beschermen, of voor het opsporen, voorkomen of anderszins aanpakken van fraude-, beveiligings- of veiligheidskwesties;
 • een derde die (nagenoeg) al onze activa en onze onderneming overneemt of aan wie wij die overdragen;
 • ondernemingen binnen de Ford Motor Company Group, waarvan hiereen overzicht is te vinden.

Als wij jouw persoonlijke informatie delen, zullen we zorgen dat deze wordt gebruikt voor doeleinden die in overeenstemming zijn met de in dit document beschreven doeleinden.

Jouw persoonlijke informatie kan binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) en naar landen buiten de EER (onder meer naar Ford Motor Company in de Verenigde Staten van Amerika) worden overgedragen.

Het is mogelijk dat landen waarin de ontvangers waaraan wij jouw persoonlijke informatie overdragen zich bevinden volgens de Europese Commissie voor persoonsgegevens geen passend beschermingsniveau bieden. Wij zorgen dat we, als we jouw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, dat doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Zo zullen we, waar nodig, passende waarborgen doorvoeren conform onze wettelijke verplichtingen om te zorgen voor een passend beschermingsniveau voor jouw persoonsgegevens, ongeacht het land waaraan die informatie wordt overgedragen. Die waarborgen omvatten bijvoorbeeld het verkrijgen van contractuele garanties van derden die inzage krijgen in jouw persoonsgegevens dat de persoonsgegevens worden beschermd volgens normen gelijkwaardig aan normen die van toepassing zijn op de bescherming van jouw persoonsgegevens binnen de EER. Voor meer informatie over hoe Ford jouw persoonsgegevens beschermt als die wordt overgedragen buiten de EER of voor een kopie van de waarborgen die wij doorvoeren ter bescherming van jouw persoonsgegevens indien die worden overgedragen kun je contact opnemen met Ford Nederland B.V. 

Bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in identificeerbare vorm uitsluitend voor zo lang dat noodzakelijk is voor de hiervoor beschreven doeleinden. Dit betekent in het algemeen dat wij de informatie bewaren voor zo lang een van de volgende omstandigheden geldt:

 • jouw informatie is in redelijkheid nodig voor het bereiken van het doel waarvoor je de informatie hebt verstrekt of wij die hebben verzameld;
 • jouw informatie is in redelijkheid nodig om onze rechten of eigendommen te beschermen (dit zal in het algemeen gelden voor de duur van de desbetreffende verjaringstermijn in jouw rechtsgebied);
 • wij zijn anderszins verplicht op grond van toepasselijke wet- en regelgeving om jouw informatie te bewaren.

Als informatie wordt gebruikt voor meer dan één doel, bewaren wij die informatie totdat het doel met de langste termijn afloopt.

Zodra Connected Vehicle-informatie niet langer nodig is, wordt deze onherroepelijk geanonimiseerd dan wel vernietigd.

Voor meer informatie over ons bewaarbeleid kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Jouw rechten en hoe je contact met ons kunt opnemen

Als natuurlijke persoon heb je het recht om te weten welke informatie wij over jou verwerken en voor welke doeleinden en om, als dat nodig is, correcties aan te brengen. Daarnaast heb je onder bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen voortzetting van onze verwerking van jouw persoonsgegevens, of om ons te vragen je gegevens te verwijderen of het gebruik daarvan te beperken. Onder bepaalde omstandigheden kun je ook vragen om verstrekking van jouw persoonsgegevens in een gangbare elektronische vorm, zodat je die informatie kunt uitwisselen met andere organisaties (dit wordt vaak aangeduid als het recht op ‘overdraagbaarheid van gegevens’).

Neem vooral contact met ons op om jouw persoonsgegevens bij te werken of te corrigeren als er wijzigingen zijn of als de persoonsgegevens die wij over jou aanhouden onjuist zijn.

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij gebruikmaken van jouw gegevens, hopen we dat je daarmee eerst naar ons toe komt, zodat we er iets aan kunnen doen. Je hebt echter het recht om een klacht in te dienen bij je lokale autoriteit persoonsgegevens, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen of zorgen over het gebruik van je informatie of voor het uitoefenen van je rechten kun je in eerste instantie contact opnemen met Ford Nederland B.V. Kijk op https://www.ford.nl/belangrijke-informatie/contact voor de contactgegevens van Ford Nederland B.V. Of je kunt contact opnemen met de Europese Functionaris voor Gegevensbescherming van Ford via DPeurope@ford.com

Wijzigingen

Wij kunnen deze informatie van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. In geval van wijzigingen met wezenlijke gevolgen voor de aard van de verwerking of anderszins aanzienlijke gevolgen voor jou zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen om je de gelegenheid te geven om je rechten uit te oefenen in verband met jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld om bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan).