GEBRUIKSVOORWAARDEN FORD ONLINE SALES PLATFORM – OKTOBER 2020

Deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op en regelen het gebruik van het Ford Online Sales Platform (via www.ford.nl) ("Ford Online Sales Platform"). Het Ford Online Sales Platform wordt geëxploiteerd door Ford Nederland B.V., een vennootschap naar Nederlands recht (ingeschreven onder nummer 33042480 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel) gevestigd en kantoorhoudende te (1181 VX) Amstelveen, Nederland ("Ford").

Deze Voorwaarden veranderen niets aan de voorwaarden van enige andere overeenkomst die u met ons of andere Ford-bedrijven hebt gesloten. Deze Voorwaarden bevatten belangrijke informatie over het Ford Online Sales Platform. Door gebruik te maken van het Ford Online Sales Platform erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u verklaart eraan gebonden te zijn. 

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen (als we redelijkerwijs van mening zijn dat dat nodig is (bijvoorbeeld om veiligheidsredenen, wettelijke of regelgevende redenen, als we de reikwijdte van onze beschikbare diensten wijzigen of als we nieuwe diensten introduceren). Wij laten u een redelijke termijn vooraf weten wat de voorgestelde wijzigingen in de Voorwaarden zijn, voor zover wettelijk vereist. Als u niet gebonden wenst te zijn aan de nieuwe voorwaarden, kunt u voordat deze in werking treden stoppen met het gebruik van het Ford Online Sales Platform c.q. uw account beëindigen.

Ford heeft het Ford Online Sales Platform ontwikkeld. Zij treedt in dat kader echter niet op als verkoper van Ford Voertuigen aan Consumenten en bemiddelt ook niet bij de totstandkoming daarvan. Ford kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de uitvoering van de overeenkomst gesloten op het Ford Online Sales Platform.

1. BESTELPROCES VAN FORD VOERTUIGEN

VOERTUIGEN

Via het Ford Online Sales Platform kunt u bepaalde nieuwe Ford Voertuigen ("Ford Voertuigen") selecteren en bestellingen plaatsen bij deelnemende Ford Dealers. Als onderdeel van het bestelproces selecteert u de Ford Dealer waarbij u uw bestelling plaatst (uw "Ford Dealer").  U dient een bestelformulier van uw Ford Dealer in te vullen, waarin de belangrijkste informatie over uw bestelling en de algemene voorwaarden van uw dealer worden vermeld. U dient deze documenten zorgvuldig te lezen voordat u verder gaat.

Contante aankopen: u heeft de mogelijkheid om het door u geselecteerde Ford Voertuig direct contant te kopen bij uw Ford Dealer. Deze koopovereenkomst wordt gesloten tussen u en uw Ford Dealer. U dient de algemene Dealervoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u verder gaat.

Financiering: u kunt mogelijk een financiering aanvragen via Het Ford Online Sales Platform. Houd er rekening mee dat de financiering onder voorbehoud van goedkeuring is en dat er eventueel acceptatievoorwaarden van toepassing kunnen zijn.

LAADPUNTEN

Voor geselecteerde elektrische of plug-in hybride voertuigen kunt u een laadpunt bestellen. Op het Ford Online Sales Platform kunt u een beschikbaar laadpunt bij uw dealer bestellen als accessoire (zonder installatie). Zie punt 3 hieronder voor meer informatie over accessoires.

Indien u een laadpunt met montage wenst, dan geven wij uw naam door aan Eneco eMobility voor een offerte voor de levering en installatie van een laadpunt.

INRUILAUTO’S

Het is mogelijk een indicatieve taxatie van uw huidige auto uit te laten voeren via het Ford Online Sales Platform. U kunt het geld gebruiken voor de aanbetaling voor uw nieuwe voertuig. De inruil wordt afgehandeld door uw dealer. De taxatie van uw voertuig wordt gebaseerd op wat u ons op het Ford Online Sales Platform heeft verteld en de geschatte leverdatum van uw nieuwe auto. Raadpleeg de algemene voorwaarden van uw dealer voor meer informatie. Uw Ford Dealer zal de definitieve inruilprijs bepalen op basis van uw informatie. Als er een openstaande financiering is voor uw bestaande voertuig, moet u ervoor zorgen dat de door u aan ons verstrekte informatie met betrekking tot uw bestaande financiering nauwkeurig en up-to-date is. U bent verantwoordelijk voor het afwikkelen van de uitstaande financiering (tenzij anders overeengekomen met uw Dealer).

2. PRIJS VAN HET FORD VOERTUIG

Wanneer u een Ford Voertuig bestelt via het Ford Online Sales Platform, zal uw Ford Dealer een prijs inclusief btw/bpm voor het door u gekozen rijklare Ford Voertuig geven in het kader van het bestelproces. Deze rijklare prijs is geldig op de datum van bestelling. Let op: wijzigingen in de wetgeving, in de wisselkoersen en in de belastingtarieven kunnen van invloed zijn op de prijsstelling van Ford Voertuigen.

3. OPTIES EN ACCESSOIRES

Als u in de loop van dit proces bepaalde optionele, in de fabriek ingebouwde functies of beschikbare accessoires aan uw geselecteerde Ford Voertuig toevoegt, wordt de prijs van het Ford Voertuig die door de Ford Dealer wordt berekend verhoogd met die van deze functies/accessoires.

Het kan voorkomen dat u de mogelijkheid heeft om accessoires van derden te bestellen, die met de merknaam van die derden worden aangeduid. Houd er rekening mee dat accessoires van derden niet onder de garantie van Ford vallen, maar mogelijk wel onder de garantie van de derden; in dat geval zitten de gegevens daarvan in de verpakking waarin de accessoires worden geleverd. 

4. BETALINGEN 

Als u een bestelling voor een Ford Voertuig plaatst via het Ford Online Sales Platform, kan uw Ford Dealer u vragen om een aanbetaling te doen. Uw Ford Dealer zal een eventuele aanbetaling specificeren in het kader van het bestelproces. U doet deze aanbetaling via het Ford Online Sales Platform met behulp van de geselecteerde betaalkaart. Zie de Ford Betaalvoorwaarden voor meer informatie (zie bijlage 1).

Resterend saldo: u moet uw dealer het resterende saldo voor het voertuig betalen voordat u het voertuig ontvangt. Uw dealer zal contact met u opnemen om dit te regelen.

Bezorgkosten en andere kosten: uw Ford Dealer kan u een extra bedrag in rekening brengen voor de kosten van levering op uw gewenste locatie (indien van toepassing) en extra kosten voor andere geleverde diensten. In dat geval laat uw Ford Dealer u zo snel mogelijk weten wat deze kosten bedragen (deze kosten zijn zichtbaar in het afrekenproces).

5. BEELDMATERIAAL VAN HET FORD VOERTUIG

De Ford Voertuigen die via het Ford Online Sales Platform te bestellen zijn bij Ford Dealers, komen uit ons huidige assortiment. De afbeeldingen van de Ford Voertuigen en de pictogrammen van de grootte en de afmetingen op het Ford Online Sales Platform dienen slechts ter illustratie. Hoewel we alles in het werk hebben gesteld om de afmetingen en kleur van de Ford Voertuigen, accessoires en bekleding nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat uw PC, laptop, tablet of telefoon de afmetingen of kleur nauwkeurig weergeeft in overeenstemming met de werkelijke grootte of kleur van de Ford Voertuigen. Uw nieuwe Ford Voertuig kan iets afwijken van die afbeeldingen.

We kunnen van tijd tot tijd kleine wijzigingen aanbrengen in onze Ford Voertuigspecificaties om kleine technische aanpassingen door te voeren. Uw Ford Dealer zal geen belangrijke wijzigingen aan uw Ford Voertuig aanbrengen, tenzij deze u daarover heeft geïnformeerd en uw uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.

6. GRENSOVERSCHRIJDENDE VERKOOP  

Als de door u geselecteerde Ford Dealer niet in uw land van vestiging is gevestigd, houd er bij contante verkoop dan rekening mee dat uw Ford Dealer mogelijk geen thuisbezorging aanbiedt en u het Ford Voertuig daarom zelf bij de Ford Dealer dient af te halen. U dient belastingadvies in te winnen voordat u een bestelling plaatst als u van plan bent het voertuig definitief naar een ander land te brengen.

7. VAN GEDACHTEN VERANDEREN

Als u niet kunt of wilt doorgaan met uw bestelling, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw Ford Dealer om uw opties te bespreken.

Bovendien kan Ford uw toegang tot het Ford Online Sales Platform op elk moment (redelijkerwijs) beëindigen of opschorten door middel van een schriftelijke kennisgeving (inclusief per e-mail naar uw huidige geregistreerde e-mailadres) om redenen, waaronder (maar niet beperkt tot) de volgende:

  • u begaat een ernstige of aanhoudende schending van een termijn die u niet verhelpt (indien herstelbaar) binnen 5 dagen na de betekening van een schriftelijke kennisgeving die u hiertoe verplicht; of
  • (naar de redelijke mening van Ford) omstandigheden die buiten de redelijke controle van Ford liggen, verhinderen dat Ford bij het Ford Online Sales Platform of producten kan komen.

8. ACCOUNT & WACHTWOORD

Al het gebruik van Het Ford Online Sales Platform is gratis. Wanneer u een Ford-account aanmaakt, wordt u gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Hierdoor heeft u toegang tot de door u bestelde Ford Voertuigen. Houdt het wachtwoord geheim; u mag het niet delen met anderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor misbruik van uw Ford-account wanneer door uw toedoen uw gebruikersnaam en wachtwoord bekend zijn geworden bij een ander persoon.

U laat het ons zo snel mogelijk weten wanneer u denkt dat uw wachtwoord is gedeeld of iemand zonder uw toestemming toegang tot uw Ford-account heeft gekregen. We kunnen uw account onmiddellijk uitschakelen als we weten of vermoeden dat er sprake van misbruik is.

U kunt uw account op ieder gewenst moment verwijderen. Op die manier beëindigt u tevens uw contractuele relatie met Ford voor het Ford Online Sales Platform. Verwijdering van uw account laat de geldigheid van een eventuele koopovereenkomst die u via het Ford Online Sales Platform met een Ford Dealer hebt gesloten onverlet.

9. VOERTUIGEN/ PRODUCTBIJSTAND

Als u een defect of verkeerd beschreven Ford Voertuig/product ontvangt of als er een fout optreedt met uw Ford Voertuig/product, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw Ford Dealer (omdat een vertraging hierbij van invloed kan zijn op een eventuele oplossing die voor u beschikbaar is). Uw Ford Dealer zal uw rechten en vormen van genoegdoening met u bespreken.

Als u van mening bent dat een bij ons besteld Ford Voertuig/product niet voldoet, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw Ford Dealer (want een vertraging kan gevolgen hebben voor de beschikbare vormen van genoegdoening). Uw Ford Dealer zal uw rechten en vormen van genoegdoening met u bespreken.

Ford levert het Ford Online Sales Platform-platform waarmee u geselecteerde voertuigen/ producten kunt bestellen bij deelnemende Ford-dealers (die onafhankelijk opererende bedrijven zijn) en andere geselecteerde derde partijen. Ford is niet de verkoper of leverancier van de voertuigen / producten op het Ford Online Sales Platform. Als gevolg hiervan heeft Ford geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de verkoop en levering van de voertuigen/ producten aan u door de Ford-dealers en andere externe verkopers.

10. PRIVACY VERKLARING

Onze privacy verklaring kunt u hier terugvinden.

11. ALGEMEEN

11.1 Geen enkele door een partij getekende verklaring van afstand bij schending van Voorwaarden zal worden beschouwd als een verklaring van afstand bij een latere schending van diezelfde of een andere bepaling.

11.2 Als een (deel van een) bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, wordt die bepaling of dat deel ervan uit deze Voorwaarden geschrapt en blijven de overige bepalingen of delen ervan volledig van kracht.

11.3 Ford  wijst de Consument hierbij op het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting ("ODR-platform"). U kan via de gratis webtool contact opnemen indien u problemen op het gebied van online winkelen ervaart: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL .

11.4 Eventuele geschillen over de uitvoering van deze Voorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam, met dien verstande dat de consument ook gerechtigd is de rechtbank te kiezen die bevoegd is in het arrondissement waar u, indien u een consument bent, woonachtig bent.

12. CONTACT OPNEMEN / KLANTENSERVICE

Als u ons iets wilt laten weten met betrekking tot het Ford Online Sales Platform, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op:

Ford Nederland B.V., klantenrelaties, klanten@ford.com, 070-7703777

BIJLAGE 1 - BETALINGEN

1. Betalingen op het Ford Online Sales Platform worden verwerkt door een externe betalingsdienstaanbieder. U erkent en gaat ermee akkoord dat deze betalingen uitsluitend tussen u en uw geselecteerde dealer of externe verkoper zijn. U machtigt de betalingsdienstaanbieder om informatie die in verband met deze betalingen is gegenereerd, te verzamelen, analyseren en door te geven. Bovendien zijn deze betalingen onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op uw kaart en aan eventuele overeenkomsten tussen u en uw financiële instelling.

2. Beveiligingsgegevens en verificatie van uw identiteit:

Mogelijk moet u verifiëren dat u de geautoriseerde beheerder van uw betaalkaart bent om een ​​betaling te voltooien. Het kan dus zijn dat u beveiligingswachtwoorden, wachtwoorden, beveiligingsvragen en soortgelijke informatie moet instellen (inclusief vingerafdruk, gezichtsherkenning of andere biometrische informatie) ("Beveiligingsdetails"). Zolang de betalingsverwerkingssystemen uw identiteit hebben gecontroleerd door de beveiligingsdetails te verifiëren, gaan we ervan uit dat we met u te maken hebben en dat u ermee instemt dat wij informatie aan u verstrekken en op instructie handelen zonder verdere bevestiging van u te krijgen.

U gaat akkoord:

  • om uw beveiligingsgegevens aan niemand te geven;
  • om uw beveiligingsgegevens niet op te schrijven op een manier die door iemand anders kan worden begrepen; andere
  • om ervoor te zorgen dat niemand anders ziet dat u uw beveiligingsgegevens invoert wanneer u een betaling doet op de Ford-website.

U moet ons zo snel mogelijk vertellen of:

  • iemand anders uw beveiligingsgegevens kent (of u denkt dat ze dat kunnen doen);
  • u eventuele fouten of ongeautoriseerde betalingen ziet; of
  • U denkt dat iemand anders uw betaalmethode heeft of heeft geprobeerd te gebruiken.
  • We kunnen u vragen om uw beveiligingsgegevens te wijzigen om operationele of veiligheidsredenen.

3. Beschikbaarheid en aansprakelijkheid.

U kunt het Ford Online Sales Platform gewoonlijk op elk moment gebruiken, maar soms kunnen herstelwerkzaamheden, updates en onderhoud aan onze systemen en die van onze leveranciers betekenen dat sommige betalingsfuncties op de website langzamer zijn dan normaal of tijdelijk niet beschikbaar zijn. We kunnen u niet altijd laten weten wanneer een betalingsfunctie niet beschikbaar is en we zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt als gevolg van een dergelijke niet-beschikbaarheid of wanneer een betalingsfunctie niet werkt om andere redenen buiten van onze controle. Dit omvat bijvoorbeeld het niet voltooien van een transactie in overeenstemming met uw instructies. Niets in deze algemene voorwaarden zal (a) de aansprakelijkheid van Ford of de door u geselecteerde dealer uitsluiten of beperken voor grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of andere gevallen waarin aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving, of (b) de rechten van de consument schaden die worden verleend door de toepasselijke wetgeving.

4. Witwassen van geld en financiering van terrorisme:

We kunnen informatie met betrekking tot uw identiteit verzamelen en verifiëren voordat we u producten en diensten aanbieden. We kunnen u op elk moment vragen om aanvullende informatie te verstrekken om ons hierbij te helpen, en u dient dergelijke informatie onmiddellijk te verstrekken. We zullen voldoen aan al onze rapportage- en meldingsverplichtingen onder de toepasselijke regels tegen het witwassen van geld en financiële criminaliteit en we kunnen op elk moment en zonder kennisgeving of uitleg de producten en diensten die we aan u leveren opschorten of beëindigen als we bezorgd zijn over witwas- en/of financiële criminaliteitsrisico's.