HOE KUNNEN WE JE HELPEN?

Type hier jouw vraag
Home > Onderhoud en Service > Support > Brandstofbesparing > “Onderweg” brandstofverbruik gegevens
On the road fuel economy

"Onderweg" Brandstofverbruik

Overzicht

Rijgedrag en andere niet-technische factoren spelen een rol bij het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van jouw auto. Iedereen rijdt anders bij verschillende verkeers- en weersomstandigheden (zomer, winter). Misschien rijd je meestal op snelwegen of op landwegen. Sommige mensen rijden dan weer sneller dan andere. Rijden in de 'echte wereld' kan dan ook nooit vergeleken worden met het officiële brandstofverbruik van een auto. Dus hebben we de hulp van Ford-klanten in heel Europa ingeroepen om via hun rijgegevens de brandstofbesparing onderweg te volgen. Via die gegevens hebben we een model uitgewerkt om een schatting te maken van het brandstofverbruik van het merendeel van onze klanten.

Methodologieproces

De weergegeven resultaten van de brandstofbesparing onderweg (ORFE) zijn afgeleid van geteste en gesimuleerde brandstofverbruiksgegevens, samengevoegd met en aangepast door de gegevens van onze klanten en rekening houdend met de typische standaardafwijkingen. 

ORFE - Consumer database
2. Correlation formula
3. Drive cycle tests
4. Fuel consumption rnage
  1. Het uitgangspunt is een consumentendatabank met feedback van Europese klanten over het individuele brandstofverbruik van hun voertuig. Binnen die databank wordt er rekening gehouden met heel wat verschillende factoren die het brandstofverbruik in de 'echte wereld' beïnvloeden, zoals rijstijl (minder dynamisch, erg dynamisch), verschillende rijprofielen (stad, snelweg en landwegen maar ook korte ritten en lange ritten), gebruik van airconditioning en elektrische verbruikers, verschillende beladingen en veranderende omgevingsomstandigheden (met name temperatuur) tijdens het jaar.
  2. De consumentengegevens worden gebruikt om een correlatieformule en standaardafwijkingen voor alle nieuwe Ford-modellen uit te werken. Op die manier worden het "gemiddelde door de klant vermelde brandstofverbruik" en de typische variaties ervan via een bereik in kaart gebracht.
  3. Voor een nieuw model wordt het verwachte brandstofverbruik bepaald door verschillende rijcyclustesten met verschillende gemiddelde snelheden die de rijomstandigheden in de echte wereld weerspiegelen (bv. belading, banden en aerodynamica). Door de correlatieformule en de standaardafwijkingen op de resultaten toe te passen, wordt de brandstofbesparing onderweg voor een typische klant berekend.
  4. Het vastgestelde bereik houdt rekening met typische rijsituaties en andere factoren die het brandstofverbruik beïnvloeden (rijstijl, lengte van de ritten, gebruik van airconditioning, elektrische verbruikers en omgevingstemperatuur). Bij ongeveer 20% van de klanten wordt het vastgestelde cijfer voor het maximale brandstofverbruik nog steeds overschreden.
Top